ثبت انحلال شرکت

انحلال شرکت نیز مانند ثبت آن نیاز به طی کردن مراحلی دارد که مهمترین آن ثبت انحلال شرکت است، حال می خواهیم بدانیم مراحل منحل شدن یک شرکت چیست؟ آیا برای انحلال شرکت نیاز به پرداخت هزینه ای است؟ چه دلایلی می تواند موجب انحلال شرکت شود؟ و… در ادامه همراه ما باشید تا تمام سؤالات مهم و کاربردی در رابطه با منحل شدن یک شرکت را بیاموزیم.

انحلال شرکت به چه معناست

شرکت های مختلف با زمینه کاری تجاری و حتی غیرتجاری ممکن است به اختیار و یا اجبار تصمیم به انحلال شرکت داشته باشند، از این رو در این مقاله به بررسی تمام مراحل ثبت انحلال شرکت و مدارک لازم برای این پروسه می پردازیم تا انحلال شرکت بصورت قانونی در سازمان مربوطه ثبت شود و دیگر لزومی به پرداخت مالیات برای شرکت حقوقی نباشد.

دلایل انحلال شرکت

انحلال شرکت به دلایل مختلفی ممکن است اتفاق بیفتد که در ادامه برخی از این موارد را بررسی می کنیم:

 • ورشکسته شدن شرکت
 • جا ماندن از اهدافی که برای شرکت تعیین شده
 • تمدید نکردن شرکت هایی که محدودیت زمانی دارند، بعبارتی می توان گفت تمام شدن تاریخ انقضای شرکت
 • منحل شدن شرکت توسط حکم دادگاه
 • فوت یکی از شرکای شرکت، در صورتی که در اساسنامه ثبت شده باشد با فوت هر یک از اعضا شرکت منحل شود و چنانچه این مطلب قید نشده باشد شرکت می تواند به کار خود ادامه دهد و باید کارهای انحصار وراثت انجام شود
 • ادغام شرکت با برخی شرکت های دیگر
 • راه اندازی کسب و کار جدید و اعلام پایان کار شرکت قبلی

انواع انحلال شرکت

با توجه به اینکه پیش تر دلایل منحل شدن یک شرکت را مرور کردیم، در ادامه انواع انحلال شرکت را می توان در 3 مورد خلاصه کرد:

 • انحلال قهری، انحلال شرکت بصورت اجباری است، در مواقعی مانند ورشکسته شدن شرکت ناچار به انحلال است، در این حالت نیاز به تائید و رأی دادگاه نمی باشد.
 • انحلال با تصمیم مجمع عمومی، بصورت کلی مجمع عمومی به جلسه ای که توسط سهامداران، شرکا و مدیران شرکت تشکیل می شود گفته می شود، با موافقت افراد حاضر در این مجمع شرکت بصورت اختیاری منحل خواهد شد.
 • انحلال با حکم دادگاه، برخی اوقات دادگاه اختیار منحل کردن یک شرکت را با حکم قضایی صادر می کند؛ که در مرحله ی اول به شرکت مربوطه در جهت برطرف کردن ایرادات اخطار داده و در مرحله بعد دستور به منحل کردن شرکت می دهد که این حالت انحلال شرکت اجباری است.

مراحل انحلال شرکت

انحلال شرکت رد شرکت های مختلف مراحل متفاوتی دارد، اما روال کلی که در اغلب شرکت های طی می شود را در ادامه مرور می کنیم.

1- تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با هدف انحلال شرکت (این مجمع و امضای صورت جلسه با حضور تمام اعضا و شرکای شرکت صورت می گیرد)

2- تعیین مدیر تصفیه

3- امضای تمام اعضا و مدیر تصفیه، همچنین مهر شرکت بر صورتجلسه مجمع عمومی الزامی است.

4- پس از تنظیم صورتجلسه انحلال و امضای آن توسط تمام اعضا، همراه با مدارک لازم از طریق پست به اداره ثبت ارسال می شود.

5- پس از گذشت 10 تا 15 روز کاری مراحل انحلال بصورت قانونی انجام شده و نتیجه به متقاضی اعلام می گردد.

6- انتشار آگهی انحلال شرکت در روزنامه های کثیرالنتشار و رسمی از مراحل پایانی ثبت انحلال شرکت است که پس از انجام دادن این مرحله شرکت بصورت قانونی منحل می شود.

نکته، پس از انحلال شرکت، مدیر سابق هیچ مسئولیتی نخواهد داشت اما لازم است تا شخصی به عنوان مدیر تصفیه معرفی گردد تا به مدت 10 سال در برابر بدهی های شرکت، طلب های تسویه نشده، مالیات ها و دیگر امور ناتمام شرکت، مسئول است.

انحلال شرکت سهامی خاص

پیش تر در مقاله ثبت شرکت سهامی خاص تمام مراحل و مدارک مربوط به ثبت این نوع شرکت ها بررسی شد اما در این بخش مراحلی که برای منحل کردن یک شرکت سهامی خاص لازم است را مرور می کنیم.

 1. تمامی شرکای شرکت با منحل کردن موافق باشند.
 2. مدیر تصفیه موافقت خود را اعلام نماید.
 3. مجمع عمومی فوق العاده برگزار شود و صورتجلسه مجمع نیز تنظیم خواهد شد.
 4. امضای تمام شرکا و سهامداران بر روی صورتجلسه انحلال شرکت ضروری است و در صورتی که هر یک از سهامداران حضور نداشته باشد آگهی دعوت به مجمعدر روزنامه های محلی چاپ شود.
 5. محل تصفیه شرکت اعلام شود.
 6. درخواست انحلال شرکت در سامانه ثبت شود.
 7. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در سامانه بارگذاری شود.
 8. صورتجلسه انحلال همراه با اسامی سهامداران از طریق پست به اداره ثبت ارسال شود.
 9. بررسی پرونده طی 5 تا 10 روز کاری زمان بر است که پس از این مدت زمان نتیجه آن بر روی سامانه ثبت قابل مشاهده است.
 10. پس از طی مراحل فوق مدیر تصفیه شرکت که پیش تر از جانب مدیر شرکت انتخاب شده و به تائید اعضای شرکت رسیده است، با مراجعه به اداره ثبت با امضای اوراق آگهی انحلال شرکت را دریافت می کند.
 11. پایان پروسه ثبت انحلال شرکت با چاپ آگهی انحلال شرکت در روزنامه های رسمی و محلی است.

انحلال شرکت مسؤولیت محدود

همانطور که ثبت شرکت مسئولیت محدود با شرکت سهامی خاص در موارد زیادی مشابه است نحوه انحلال آن نیز در موارد زیادی با شرکت سهامی خاص مشترک است و تنها در موارد جزئی با یکدیگر تفاوت دارند، پس به دلیل شباهت مراحل، موارد تکراری را مجدد ذکر نمی کنیم و تنها نکات مهم و موارد متفاوت آن را در ادامه توضیح می دهیم.

1- در صورتی که مدیر تصفیه شرکت شخصی غیر از شرکا باشد، مدارک شخص نیز به اداره ثبت ارسال شود.

2- انحلال شرکت محدودیت زمانی خاصی ندارد، در صورتی که برای انحلال شرکت سهامی خاص از زمان ثبت در سامانه تا زمان اقدام انحلال فرصت 3 روزه در نظر گرفته می شود.

3- تمام اعضای شرکت که در زمان ثبت اولیه و یا ثبت تغییرات شرکت معرفی شده اند درخواست انحلال شرکت را تائید و امضا کنند.

4- اگر دو نفر از اعضای شرکت مجموع سهم آن ها بیشتر از 50 درصد کل سهام باشد در نهایت با تائید آن دو شخص انحلال شرکت انجام می گیرد و نیاز به تائید شرکای دیگر نمی باشد.

مدارک لازم برای ثبت انحلال شرکت مسؤولیت محدود و شرکت سهامی خاص

 • ارائه اصل صورتجلسه انحلال شرکت که توسط تمام شرکا و مدیر تصفیه تائید شده باشد.
 • اگر مدیر تصفیه از میان شرکا نمی باشد ارائه مدارک شناسایی او الزامی است.
 • ارائه گواهی انتشار روزنامه رسمی الزامی است.
 • در صورت عدم حضور برخی از شرکا، اصل آگهی دعوت جهت تشکیل مجمع فوق العاده ارائه شود.
 • تحویل اصل مدارک به اداره ثبت شرکت ها

مدارک لازم انحلال شرکت تضامنی

 • ارائه اصل صورتجلسه انحلال شرکت که مورد تائید تمام اعضای شرکت و مدیر تصفیه است.
 • ارائه مدارک و اسناد ثبت شرکت
 • ارائه مدارک شناسایی تمام شرکا (ارائه کد فراگیر در صورتی که هر یک از شرکا تابعیت ایرانی نداشته باشند)

انحلال شرکت یک مسئله پیچیده و زمان بری است، در صورتی که زمان کافی برای انجام این مراحل را ندارید بهتر است از موسسه های فعال در این زمینه کمک بگیرید تا تمام مراحل توسط کارشناسان به درستی و در کوتاه ترین مدت زمان ممکن انجام شود.

 پس از منحل شدن شرکت چه اقداماتی لازم است؟

پس از آنکه تمام اقدامات برای انحلال شرکت انجام شد، در مرحله بعد نوبت به تقسیم دارایی و اموال شرکت می رسد؛ که ابتدا قرض ها و دیون شرکت پرداخت می شود و سپس هر آنچه از اموال منقول و غیرمنقول شرکت باقی مانده بین شرکا و سهامداران تقسیم خواهد شد.

این مرحله شرکت در حال تصفیه است پس لازم است در کنار نام سابق شرکت عبارت در حال تصفیه نیز ذکر شود.


مقاله ثبت شرکت رایگان! از دروغ تا واقعیت را مطالعه کرده اید ؟

مدیر تصفیه شرکت چه وظایفی دارد؟

 • بررسی دفاتر و اسناد در جهت محاسبه بدهی و دارایی شرکت.
 • پایان دادن به تمام فعالیت های جاری شرکت
 • به انجام رساندن تمام تعهدات شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی
 • تقسیم صحیح تمام دارایی های شرکت

هزینه انحلال شرکت چقدر است؟

هزینه انحلال شرکت در شرکت های مختلفی اعم از شرکت سهامی خاص، شرکت مسؤولیت محدود و… حدوداً یکسان و شامل هزینه های ثبت درخواست و صورتجلسه در سامانه، انتشار آگهی روزنامه رسمی و کثیرالانتشار و حق الوکاله وکیل در صورتی که انحلال شرکت خود را به موسسه های مربوطه واگذار کرده اید.

کلام آخر

انحلال شرکت به دلایل اختیاری و اجباری متفاوتی ممکن است رخ بدهد که در هر صورت نیاز به ثبت انحلال شرکت است تا بصورت قانونی فعالیت های شرکت خاتمه یابد، انحلال شرکت نیز مانند ثبت دارای مراحل و ارائه مدارکی است که لازم است تا تمام مراحل بصورت صحیح طی شود، در صورتی که اطلاعات و دانش کافی در این زمینه ندارید بهتر است انجام این مهم را به موسسه های مربوطه واگذار کنید.

مشاوره رایگان