تغییر حق امضا

تغییر حق امضا یکی از اقدامات رایجی است که ممکن است در طول فعالیت هر شرکتی این اقدام صورت بگیرد، همانطور که در مقالات مختلف ثبت شرکت آموختیم ابتدای تأسیس انواع شرکت ها اطلاعاتی از افراد دریافت و ثبت می شود؛ که پس از گذشت مدت زمانی به دلایل مختلفی ممکن است این اطلاعات تغییر کند و یکی از این موارد تغییر امضای شرکت است.

این موضوع همانند تغییر آدرس شرکت یکی از موارد تغییرات در شرکت محسوب می شود که دارای مراحل، شرایط و مدارک موردنیاز است که در ادامه بصورت کامل آن را شرح می دهیم.

ابتدا لازم است در رابطه با کلیت این مسئله و مواردی همچون حق امضا چیست و چه کسانی در هر شرکتی حق امضا دارند، توضیحاتی به صورت مختصر داشته باشیم تا در ادامه به شرایط و مراحل تغییر آن نیز بپردازیم.

حق امضا در شرکت چیست

حق امضا یکی از مواردی است که در شرکت های مختلف با یکدیگر متفاوت است و با توجه به اساسنامه شرکت فعالیت ها تنظیم و حق امضا نیز در آن مشخص می شود. مدیرعامل یکی از اعضای شرکت است که انتخاب آن ضروری و دارای وظایف مشخصی است، حق امضا نیز یکی از اختیارات مدیر عامل می باشد، در نظر داشته باشید حق امضای اعضای هر شرکت با توجه به نوع شرکت متفاوت است.

طی جلسه هیئت مدیره متناسب با نوع شرکت افرادی که مجاز به داشتن حق امضا در شرکت می باشند تعیین شده و اختیار امضا چک، سفته، انواع قراردادها و… را دارند؛ زیرا حق امضا شرکت در دو قسمت است، قسمت اول مربوط به امضای چک، سفته، قراردادها و اوراق مالی و تعهدآور و بخش دوم مربوط به امضای اوراق اداری می باشد.

توجه داشته باشید جهت تعیین حق امضا، نیاز است تمام اعضای هیئت مدیره برای تعیین افرادی که دارای حق امضای شرکت می باشند با یکدیگر هم نظر باشند.

حق امضا در شرکت های سهامی خاص

همانطور که در مقاله ثبت شرکت سهامی خاص آموختیم این نوع شرکت از رایج ترین انواع شرکت است که در ایران به ثبت می رسد. در این شرکت ها تعداد اعضا حداقل 5 نفر می باشد که 3 سهامدار و 2 بازرس می باشند؛ بازرس ها حق امضا نداشته اما هر 3 عضو هیئت مدیره با توجه به نظر و تصمیم سایر اعضا حق امضا در شرکت دارند.

حق امضای اعضا در شرکت های مسئولیت محدود

در مقاله ثبت شرکت مسئولیت محدود نیز آموختیم که تعداد شرکا در این نوع شرکت حداقل 2نفر بوده و محدودیتی برای بالاتر رفتن تعداد اعضا تعریف نشده است. در این نوع شرکت هر دو نفر می توانند حق امضا داشته باشند که شامل دو بخش اوراق مالی و تعهدآور یا اوراق عادی می باشند که هنگام ثبت هر دو مشخص خواهند شد.

چگونه تغییر حق امضا انجام می شود

پس از آنکه شرکت مورد نظر به ثبت رسید افراد این اختیار را دارند تا هر زمانی بنا به دلایل مختلفی تغییراتی را در شرکت خود اعمال کنند اما همانطور که در مقاله تغییر آدرس شرکت آموختیم  ضروری است تا هر نوع تغییری در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

تغییرات در حق امضای شرکت با توجه به نظر و تصمیم اعضای هیئت مدیره قابل انجام است، به این صورت که پس از تصمیم اعضای شرکت مبنی بر تغییرات حق امضا این تصمیم در مجمع عمومی یا جلسه اعضای هیئت مدیره اعلام می شود؛ پس این تغییر به راحتی در شرکت قابل انجام است که اعضای هیئت مدیره می توانند پس از ثبت شرکت حق امضا را تغییر داده و به فرد دیگری منتقل کنند.

مراحل تغییرات حق امضا

همانطور که پیش تر به آن اشاره شد حق امضای شرکت یکی از موارد قابل تغییر است که اعضای هیئت مدیره می توانند آن را به شخصی واگذار کنند و یا از آن سلب کنند و به شخص دیگری انتقال دهند، این تغییرات دارای مراحل خاصی است که لازم است تمام مراحل با دقت انجام شده تا برای ادامه فعالیت های شرکت دردسر ساز نشود.

 • برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده که طی این مجمع صورت جلسه ای تنظیم شده و به امضای تمامی اعضا می رسد.
 • ثبت درخواست اینترنتی در سامانه ثبت شرکت ها مبنی بر تغییر در حق امضای شرکت
 • تکمیل اطلاعات فرم ارائه شده از سوی سامانه
 • تکمیل و ارسال مدارک خواسته شده از سوی سامانه
 • ارسال صورتجلسه تغییرات حق امضای شرکت از طریق پست
 • درج بارکد پستی در سیستم موردنظر
 • در صورت تکمیل مدارک، تائید نهایی صورت می گیرد
 • پیش نویس آگهی تغییرات برای شخص ارسال خواهد شد
 • انتشار آگهی در روزنامه رسمی
 • در صورت اینکه آگهی ثبت شده فاقد هرگونه اعتراضی باشد تغییرات حق امضا ثبت نهایی شده است.

چه مدارکی برای تغییر حق امضا لازم است؟

هر روال اداری و قانونی نیاز به ارسال و تحویل مدارکی است تا بتوان تمام مراحل را به درستی طی کرد، تغییرات حق امضای شرکت نیز یکی از مراحلی است که طی ثبت آن نیاز به بارگذاری مدارکی می باشد، این مدارک به شرح است:

 • ارائه مدارک شناسایی اعضای شرکت و تهیه یک نسخه کپی از آن ها
 • ارائه آگهی روزنامه رسمی تأسیس
 • ارائه آگهی روزنامه کثیرالانتشار تأسیس شرکت
 • ارائه آگهی روزنامه تغییرات شرکت(در صورت وجود)

توجه داشته باشید مراحل تغییرات حق امضا شاید در بسیار ساده به نظر بیاید اما دارای جزئیات و پیچیدگی هایی می باشد که در صورت نداشتن دانش و اطلاعات کافی در این زمینه ممکن است برای ادامه فعالیت های شرکت دردسر ساز شود؛ از این رو می توانید این مهم را به موسسه های فعال در این زمینه واگذار کنید تا در کمترین مدت زمان تمامی مراحل به درستی انجام شود.

هزینه تغییر امضای شرکت

هزینه های پرداختی یکی از موارد مهم است که نیاز است قبل از شروع تغییرات از آن ها مطلع باشیم تا مراحل ثبت و تغییرات هزینه اضافی پرداخت نکنیم. این هزینه ها شامل:

 • هزینه های شرکت ارائه کننده خدمات
 • هزینه های پرداختی در اداره ثبت جهت ثبت تغییرات
 • هزینه انتشار آگهی در روزنامه رسمی و محلی که این هزینه ها با توجه به نوع شرکت و مواردی از این قبیل تعیین خواهد شد.

هزینه ثبت تغییرات در شرکت های مختلف متفاوت است که می توانید جهت اطلاع دقیق از هزینه ها و دریافت مشاوره از مؤسسات فعال در این زمینه کمک بخواهید، زیرا این افراد در زمینه ثبت و تغییرات تجربه بالایی داشته که می توانند شما را به بهترین نحو راهنمایی کنند.

2 نکته مهم در تغییرات حق امضای شرکت

 • در صورت تغییر مدیر عامل شرکت نیاز است تا در حق امضای شرکت نیز تغییراتی صورت گیرد و این تغییرات ثبت شود، زیرا در غیر این صورت ادامه فعالیت های شرکت دچار مشکلاتی خواهد شد.
 • هیئت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده با دریافت تائید از جانب دیگر اعضای شرکت، قادر می باشند تا حق امضا را از افرادی سلب کرده و به افراد دیگری انتقال دهند.

نمونه صورتجلسه جهت تغییر در حق امضا

بسمه تعالی

نام شرکت:……………………………………

شماره ثبت شرکت:…………………………..

سرمایه ثبت شده:…………………………….

کد ملی:…………………………………

جلسه هیات مدیره شرکت……………………….سهامی خاص ثبت شده به شماره…………………..با حضور کلیه اکثریت اعضاء در تاریخ……………………….ساعت ………………….در محل قانونی( در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف:1-خانم/آقای………………….به شماره ملی ………………..به سمت رئیس هیئت مدیره

2-خانم/آقای………………….به شماره ملی……………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

3-خانم/آقای…………………به شماره ملی……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب:کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته،برات،قراردادها و عقود اسلامی با امضاء………….همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج:اینجانبان اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نماییم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د:به خانم/آقای………………احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء هیئت مدیره

1-…………………….2-……………………3-……………………..4-…………………..

کلام آخر

شرکت های مختلف از جمل سهامی خاص، شرکت های تضامنی، مسئولیت محدود و… پس از ثبت ممکن است با توجه به دلایل مختلفی نیاز به تغییراتی داشته باشند که تغییر حق امضا نیز شامل این موارد می باشد، از این رو در این مقاله سعی کردیم تا تمام مدارک و مراحلی که برای ثبت تغییرات نیاز است را آماده کرده و در اختیار شما قرار دهیم.

همچنین در صورت نداشتن اطلاعات یا فرصت کافی جهت تغییرات در امضای شرکت و ثبت این مسئله می توانید از طریق موسسه های فعال در این زمینه اقدام نمایید.

مشاوره رایگان