نوشته‌ها

نحوه ثبت شرکت چند ملیتی

نحوه ثبت شرکت چند ملیتی

با توجه به رشد روزافزون جهانی شدن ، شرکتهای چند ملیتی در تمام بازارهای جهان حضور پیدا میکنند ‌. این شرکتها معمولا دارای تکنولوژی پیشرفته ای بوده و اهمیت زیادی برای کشورها دارند ‌. از این رو وضع قوانین برای ثبت شرکت چند ملیتی برای کشورها اهمیت زیادی…
مشاوره رایگان