نوشته‌ها

تمدید هيئت مدیره و بازرسین

تمدید هيئت مدیره شرکت و بازرسین

هیئت مدیره‌ شرکت معمولاً اعضا و سرمایه‌گذاران اصلی آن هستند که تصمیمات اصلی شرکت توسط آن‌ها گرفته می‌شوند. در شرکت‌های سهامی خاص، حداقل 2 بازرس نیز باید تعیین شود که بر روند فعالیت شرکت نظارت می‌کنند. هیئت مدیره و بازرسین در این شرکت‌ها به م…
Call Now Button