نوشته‌ها

مالیات شرکت سهامی خاص

مقررات مالیاتی شرکت سهامی خاص

با توجه به جایگاه ویژه قوانین و مقررات مالیات شرکت سهامی خاص و عواقبی که رعایت نکردن آن‌ها برای شرکت‌ها به دنبال دارد، آشنایی با این مقررات مالیات شرکت سهامی خاص از اهمیت خاصی برخوردار گشته است. با وجود این که قوانین مالیاتی برای انواع شرکت‌…
قوانین مالیاتی شرکت مسولیت محدود

مقررات مالیاتی شرکت با مسئولیت محدود

مقررات شرکت مسئولیت محدود از نظر مالیاتی در همه جای دنیا از اهمیت خاصی برخوردار است. کشور ما نیز از این امر مستثنی نیست و شرکت‌ها بر اساس قانون، ملزم به پرداخت مالیات هستند و در صورتی که از این کار سرپیچی صورت بگیرد، جریمه‌های زیادی گریبا…
مشاوره رایگان