نوشته‌ها

سال مالی

سال مالی چیست؟ سال مالی شرکت از چه زمانی شروع می‌شود؟

سال مالی بازه زمانی تعیین شده‌ای است که دارای تاریخ آغاز و پایان مشخصی است. پس در نتیجه تمامی امور مالی شرکت در این بازه زمانی تحلیل و بررسی می‌شود. اطلاعات مالی را به صورت یک گزارش جامع با کمک حسابداران ماهر در پایان سال مالی تهیه و تنظیم م…
مشاوره رایگان