نوشته‌ها

ثبت شرکت توسط سهامدار خارجیثبت دانا

ثبت شرکت توسط سهامدار خارجی (راهنمای کامل)

قصد داریم شرکتی در ایران ثبت کنیم که یکی از سهامداران شخص حقیقی یا حقوقی خارجی باشد.یعنی ثبت شرکت توسط سهامدار خارجی که چندان کار پیچیده ای نخواهد بود، به طور کلی راه‌اندازی کسب و کار جدید و انجام فعالیت‌های تجاری نیازمند این است که خود را در ساز…
مشاوره رایگان