نوشته‌ها

ثبت-برند

ثبت برند و مزایای داشتن نام تجاری

برند در  زبان فارسی و در معنی لغوی  نما نام گفته می شود. در زبان انگلیسی (brand) و در زبان فرانسوی مارک نام دارد. واژه ی برند از کلمه ی (brander) به معنی سوزاندن یا داغ کردن از زبان اسکاندیناوی برگرفته شده است به طور مثال در آتن باستان تاجران…
Call Now Button