نوشته‌ها

تمدید هيئت مدیره و بازرسین

تمدید هيئت مدیره شرکت و بازرسین

هیئت مدیره‌ شرکت معمولاً اعضا و سرمایه‌گذاران اصلی آن هستند که تصمیمات اصلی شرکت توسط آن‌ها گرفته می‌شوند و بیشتر تمدید هیئت مدیره شرکت در بحث این مقاله می باشد  در شرکت‌های سهامی خاص، حداقل 2 بازرس نیز باید تعیین شود که بر روند فعالیت شرکت ن…
مشاوره رایگان