تغییر آدرس شرکت

آدرس شرکت یکی از مواردی است که هنگام ثبت شرکت های مختلف نیاز است حتماً در اساسنامه شرکت ذکر شود، همچنین پس از ثبت شرکت به صورت رسمی بنا به دلایل مختلفی می توان نسبت به تغییر آدرس شرکت اقدام کرد. در ادامه این مقاله به مراحل و چگونگی آن می پردازیم.

زمانی که شرکت را به ثبت می رسانیم، تا دو ماه زمان کافی جهت ارائه آدرس مکان مورد نظر بعنوان آدرس شرکت داریم، در این بازه دو ماهه نیاز است تا جهت دریافت کد اقتصادی اقدام کنیم و یکی از مدارک لازم در اخذ کد اقتصادی ارائه سند و یا اجاره نامه یک مکان اداری بعنوان آدرس شرکت می باشد.

پس از ثبت شرکت و همچنین ثبت مکان اداری بعنوان آدرس شرکت بنا به هر دلیل اضطراری و یا بصورت اختیاری امکان تغییر آدرس شرکت وجود دارد اما قطعاً این تغییر آدرس همراه با مراحلی است که نیاز است به درستی طی شود و تغییرات را به ادارات وابسته اعلام کنند تا در ادامه کار برای فعالیت های شرکت دردسر ساز نشود و شرکت را دچار پیچیدگی ها نکند.

چه زمانی تغییر آدرس شرکت اتفاق می افتد؟

با توجه به آنچه پیش تر به آن اشاره شد تغییرات آدرس شرکت با دلایل مختلفی ممکن است همراه باشد، بعنوان مثال ممکن است که مکان مورد نظر شرکت اجاره ای باشد و زمان موعد اجاره فرا رسیده و نیاز به تغییر مکان و اجاره یا خرید مکانی جدید جهت استفاده شرکت می باشند از این رو نیاز به تغییر آدرس شرکت می باشد.

همچنین این موضوع گاهی فراتر از جابجایی در یک شهر می رود و ممکن است این تغییر آدرس شرکت بین شهرهای مختلف انجام شود. بعنوان مثال یک شرکت صادرات را در نظر داشته باشید که با کشورهای عربی در حال مبادلات می باشد و دارای شرکتی واقع در تهران است، از این رو بنا به دلایلی تصمیم به تغییر آدرس به شهرهای جنوب کشور می گیرند تا علاوه بر آسان شدن ادامه فعالیت مزیت های دیگری نیز برای آن ها به همراه داشته باشد.

و در این حالت نیز تغییر آدرس شرکت نیاز به ثبت و همچنین طی مراحل لازم می باشد، دو دلیل ذکر شده تنها دو حالت از شرایط پیش آمده هستند.

مراحل ثبت و تغییر آدرس شرکت با توجه به نوع شرکت های مختلف، متفاوت می باشد و برای دو نوع شرکت پرکاربرد که آمار ثبت بالایی دارند (شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص) به شرح زیر است.

تغییر آدرس شرکت مسئولیت محدود

همانطور که در مقاله ثبت شرکت مسئولیت محدود بصورت کامل توضیح داده شد و با توجه به تجربه و اطلاعات می دانیم که ثبت این نوع شرکت یکی از انواع رایج می باشد و تغییر آدرس آن در برخی نکات با سهامی خاص تفاوت هایی دارد.

در شرکت های با مسئولیت محدود اعضای شرکت به عنوان شرکای شرکت اعلام می شوند و جهت تغییر آدرس نیاز است تا همه ی اعضا در مجمع عمومی فوق العاده فرم صورتجلسه تغییر آدرس را امضا کرده و با تغییر آدرس شرکت موافقت نمایند و در این شرایط ذکر میزان سهم هر شریک نیز ضروری می باشد.

و همچنین در صورت بالا بودن تعداد شرکا، هیئت نظارتی ترتیب داده شده و در این حالت اسامی هیئت نظارت توسط تمام افراد امضا و تائید می شود.

تغییر آدرس شرکت سهامی خاص

با توجه به آنکه تغییر آدرس در شرکت های مسئولیت محدود و سهامی با یکدیگر تفاوت هایی دارند اما شباهت های آن ها نیز در اکثر موارد زیاد است. یکی از موارد مهم و تفاوت های این شرکت به نسبت مسئولیت محدود می توان به این اشاره کرد که در شرکت های سهامی خاص اختیاری که در مسئولیت محدود به شرکا واگذار شده بود در سهامی خاص به سهامداران این شرکت واگذار می شود.

با مطالعه مقاله ثبت شرکت سهامی خاص متوجه می شوید که سرمایه شرکت در قالب سهام درآمده و قابل دسترسی می باشد و جهت تغییر آدرس در این نوع شرکت ها یک جلسه مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده و صورتجلسه تنظیم شده در آن توسط تمامی اعضای هیئت رئیسه امضا شود.

مراحل تغییر آدرس در شرکت ها

1- در گام اول با توجه به آنچه پیش تر اشاره شد نیاز است تا یک شرکت مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شود و این مجمع می تواند برای تغییر آدرس یک شرکت تصمیم بگیرد. توجه داشته باشید جهت تشکیل این مجمع نیز باید بر اساس شرایط و مندرجات ذکر شده در اساسنامه شرکت که هنگام ثبت شرکت تنظیم شده است عمل شود تا در ادامه فعالیت شرکت مشکلی بوجود نیاید.

2- پس از آنکه تصمیم بر تغییر آدرس گرفته شد، این تصمیم بصورت، صورت جلسه ای تنظیم شده و توسط تمام افراد و اعضای لازم متناسب با هر نوع شرکت امضا شود و همچنین در نظر داشت باشید تمام مدارک و صورتجلسه های موجود با مهر شرکت ثبت شود و به صورت مکتوب موجود باشد.

3- یکی از مراحل لازم و ضروری جهت تغییر آدرس ثبت تغییرات شرکت بصورت اینترنتی بوده و لازم است تغییرات شرکت بصورت اینترنتی در سامانه ثبت شرکت ها انجام شود و پس از ثبت اطلاعات یک رسید بعنوان پذیرش اطلاعات دریافت خواهد شد و این رسید جهت انجام مراحل بعدی لازم می باشد که می توان از آن پرینت گرفته شود.

4- در گام چهارم صورتجلسه تنظیم شده را همراه با مدارم لازم جهت تغییر آدرس در شرکت ها توسط پست به آدرس اداره ثبت شرکت ها ارسال می کنیم.

5-  پس از گذشت چند روز از ثبت درخواست در سامانه ثبت، مجدداً می توان از طریق کد رهگیری دریافت شده از این وبسایت وضعیت تغییر آدرس خود را بررسی کرد، زیرا روال کاری چند روز طول می کشد و نیاز به بررسی و پیگیری از طریق سامانه می باشد و در صورتی که درخواست تائید شده باشد لازم است تا آگهی مربوطه در روزنامه به چاپ برسد.

6- گام نهایی و موفقیت شما است، که آدرس شما بصورت کامل تغییر کرده است.

جهت انجام تمامی مراحل تغییر آدرس موسسات زیادی در این زمینه مشغول به فعالیت هستند که با توجه به تجربه کاری و همچنین سابقه چندین پرونده ای که در زمینه ثبت و تغییر انواع شرکت های مختلف داشته، از این رو می توانند در مسیر ثبت شرکت و تغییر آدرس همراه شما باشند تا چالش های این مسیر را برای شما ساده کرده و همچنین روال کار را تسریع بخشند.

چه مدارکی برای تغییر آدرس شرکت نیاز است؟

جهت انجام تمام مراحل و روال اداری و همچنین تغییر آدرس نیاز به مدارکی است که می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • کپی آگهی روزنامه تاسیس شرکت
  • کپی آگهی روزنامه تغییرات قبلی شرکت و همچنین تغییر آدرس در صورت وجود
  • ارائه تمامی مجوزهای دریافت شده جهت شروع فعالیت شرکت
  • صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده که مکتوب و امضا شده توسط تمام اعضا می باشد.
  • چنانچه جهت برگزاری مجمع عمومی تشریفات خاصی انجام شده است ارائه مستندات الزامی است.
  • ارائه اساسنامه شرکت
  • ارائه کارت شناسایی تمامی اعضاء(کد فراگیر جهت اتباع خارجی)

یک نمونه صورتجلسه تغییر آدرس مسئولیت محدود

بسمه تعالی

نام شرکت ……. شماره ثبت شرکت …………… به شناسه ملی ……………… با سرمایه ………………. ریال در مورخ ………………… و در ساعت …………… جلسه هیئت مدیره شرکت تشکیل و محل شرکت از آدرس قبلی ………. خیابان ………….. کوچه …………… به کد پستی …………… به آدرس جدید خیابان ………….. کوچه …………. انتقال یافت.

نام شرکاء میزان سهم الشرکه
1.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه
2.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه
3.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه
4.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه
5.خانم / آقای ………… دارای ………………. ریال سهم الشرکه

آقای / خانم ………… احدی از شرکاء ، وکیل و نماینده رسمی و یا مدیرعامل شرکت ( در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیئت مدیره انتخاب شده باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و تائید صورتجلسه و امضاء آن اقدام نماید.
امضاء اعضاء هیئت مدیره

 

 

یک نمونه صورتجلسه تغییر آدرس سهامی خاص

بسمه تعالی

شرکت …………….. به شماره ثبتی ……………………….. و سرمایه ………………….. ریال صورتجلسه مجمع فوق العاده شرکت ………… سهامی خاص به شماره ثبتی …………….. در مورخ …/…/…. ساعت ……………… با حضور تمامی اعضاء (یا اکثریت اعضاء) در محل قانونی ثبت شده شرکت با توجه به حضور افراد زیر طبق ماده 101 تجارت تشکیل شد.

خانم/ آقای ………….. در سمت رئیس جلسه
خانم/ آقای ………….. در سمت ناظر رئیس
خانم/ آقای ………….. در سمت ناظر جلسه
خانم/ آقای ………….. در سمت منشی جلسه

دستور جلسه در ارتباط با تغییر محل و آدرس شرکت صورت گرفت و در نتیجه آدرس شرکت از محل …………… خیابان ……………… کوچه ……………. پلاک …… با کدپستی ………….. به آدرس ………………….. خیابان …………………. کوچه …………….. پلاک ………………… کدپستی ………………… تغییر یافت پس ماده 3 اساسنامه طبق شرح موضوع بالا تغییر و اصلاح می یابد.
آقای / خانم ………… احدی از شرکاء ، وکیل و نماینده رسمی و یا مدیرعامل شرکت (در صورتیکه مدیرعامل از اعضای هیئت مدیره انتخاب شده باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت و تائید صورتجلسه و امضاء آن اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیئت مدیره

 

هزینه تغییر آدرس شرکت چقدر است؟

با توجه به آنچه پیش تر توضیح داده شد جهت تغییر آدرس، تنظیم صورتجلسه و همچنین ثبت در اداره ثبت شرکت ها الزامی می باشد. این مساله در هر دو نوع شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود صدق می کند.

در مرحله بعدی پس از تائید تغییر آدرس شرکت هزینه آگهی و ثبت در روزنامه نیز یکی از هزینه های تغییر آدرس است، اما همواره توجه داشته باشید ثبت شرکت و تغییر آدرس شرکت شاید در نگاه اول بسیار ساده به نظر بیایند اما برخی پیچیدگی هایی وجود دارد که اگر به درستی مراحل آن انجام نشود ممکن است در آینده و فعالیت های شرکت خلل ایجاد کند، پس اگر دانش کافی در این زمینه ندارید بهتر است این مهم را به موسسات و افراد متخصص در این زمینه بسپارید.

کلام آخر

با توجه به آنچه که در این مقاله آموختیم تغییر آدرس شرکت دارای 6گام مهم است که تمام مراحل به صورت مفصل توضیح داده شد و همچنین با دو نمونه فرم تغییر آدرس نیز آشنا شده که می توان جهت تغییر آدرس در شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود از آن استفاده کرد.

مشاوره رایگان